Home

Studijní obor praktická sestra

Obor Praktická sestra - SZŠ P

 1. Obor Praktická sestra. čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou. denní forma studia. číslo oboru 53-41-M/03. Studium oboru Praktická sestra vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese středního zdravotnického pracovníka a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání
 2. Obor Praktická sestra (53-41-M/03) Kód. 53-41-M/03. Název oboru. Praktická sestra. Typ studia. Studijní obor. Forma studia. Denní/Prezenční.
 3. zdravotnického asistenta nebo tento obor právě studují, případně ho v následujících dvou letech studovat začnou. Obor ZA bude od školního roku 2019/2020 zrušen a nahrazen oborem praktická sestra. V diagramu níže se můžete podívat, jak získat kvalifikaci praktické sestry. Stáhněte si diagram k vytištěn
 4. Obor Praktická sestra. Studijní obor: Praktická sestra. Kód oboru: 53-41-M/03. Typ studia: denní čtyřleté. Způsob ukončení studia: maturitní zkouška. Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost! Potvrzení je třeba doložit současně s přihláškou. Učební plán oboru
 5. Studijní obor: Praktická sestra; Kód oboru: 53-41-M/03 Typ studia: denní čtyřleté Způsob ukončení studia: maturitní zkouška Počet otevíraných tříd: 2 třídy Český Těšín (+1 třída Ostrava) Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost
 6. Studijní obor: Praktická sestra - dálkové studium. Kód oboru: 53-41-M/ 03 Typ studia: dálkové pětileté Způsob ukončení studia: maturitní zkouška Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost

Obor Praktická sestra - Seznam škol v Č

3.2 Odborné kompetence absolventa - obor Praktická sestra 53 - 41 - M/03 (dle RVP - Praktická sestra. str. 10 - 12) a) Poskytovat nebo zajišťovat bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči a podílet se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry. Praktická sestra - denní i večerní forma studia. Kmenový obor vzdělávání: 5341M03 Praktická sestra Studijní obor: 53-41-M/03 Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 53-41-M/03 Praktická sestra, zkrácená večerní forma vzdělávání . Studijní obor poskytuje plnohodnotné středoškolské vzdělání na pozici zdravotnického pracovníka, který bude kompetentní poskytovat základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu a indikace lékaře, dle platné legislativy o nelékařských povoláních v ČR

Název oboru: Praktická sestra Kód oboru: 53-41-M/03 Studijní obor určen pro chlapce a dívky. Délka a forma: 4 roky, denní Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky a kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost. Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška dle platných právních předpisů. Obrazovou prezentaci oboru naleznete zd Praktická sestra - 4letý studijní obor s maturitní zkouškou - denní forma studia číslo oboru 53-41-M/03. Studium oboru Praktická sestra vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese středního zdravotnického pracovníka a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání Studijní obory Přijímací řízen Studijní obory. Praktická sestra. Kód a název oboru vzdělávání: 53-41-M/03 Praktická sestra Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou Délka a forma vzdělávání: učební obor. Kód a název oboru vzdělávání: 53-41-H/01,. Studijní obory. Praktická sestra 53-41-M/03; Praktická sestra 53-41-M/03 dálková forma; Sociální činnost 75-41-M/01; Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04; Učební obor. Ošetřovatel 53-41-H/0

Diplomovaná všeobecná sestra. Obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra připravuje studenty k výkonu povolání všeobecné sestry jako zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, jak v 3 - leté denní, tak i v 3,5 - leté kombinované formě vzdělávání Obory vzdělávání Učební obor: Ošetřovatel Kód oboru: 53-41-H/01 Ošetřovatel Typ studia: denní tříleté Způsob ukončení studia: závěrečnou zkouškou Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost! Potvrzení je třeba doložit současně s přihláškou. Studijní obor: Praktická sestra Kód oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra Učební plán pro studijní obor Praktická sestra 53 - 41 - M/03. Konkretizovaný učební plán pro obor Praktická sestra pro šk. r. 2020/2021 1. - 3. ročník studia. ucebni-plan-ps.pdf | 478 KB. Střední zdravotnická škola Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/

VOŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY. DZT - Dělený můstek. 11. SŠZ - STUDIJNÍ MATERIÁLY Somatologie - pro obor Praktická sestra - Mgr. Helena Králová. > Studium > Studijní obory > Praktická sestra. Od školního roku 2019/2020 nahrazuje původní obor Zdravotnický asistent nový obor Praktická sestra. Zůstává však nadále stejně atraktivní pro chlapce i dívky. Zobrazit podrobnosti původního oboru Zdravotnický asistent Učební plán - Praktická sestra (53-41-M/03) Kmenový obor: 53-41-M Studijní obor: 53-41-M/03 Denní studium Platnost ŠVP: 1. září 2018 počínaje prvním ročníkem (verze 01/2018) Předmět zkratka 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 3 1 Praktická sestra 53-41-M/03 (studium zahájeno od 1. Studijní obor je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí je potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu uchazeče (zdravotní kritéria jsou stanovena v základních pedagogických dokumentech vydaných MZ ČR) Studijní obory SŠ; Studijní obor VOŠ Pro bližší představu, jak na naší škole probíhá výuka oborů Praktická sestra a Sociální činnost, jsme pro vás připravili následující videa. Pro přehrání na celou obrazovku zvolte možnost sledovát na youtube - u přehrávání vpravo dole..

Nový obor mezi zdravotníky: Praktická sestra

Praktická sestra. Kód oboru: 53-41-M/03 Forma: denní, večerní. O oboru . Studijní obor připravuje uchazeče pro práci ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, pro činnosti v oblasti domácí ošetřovatelské péči. Podílí se na preventivní, léčebné, rehabilitační, diagnostické a dispenzární. Obor Praktická sestra 53-41-M/03 nabízíme od 1. 9. 2018 (čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou) Školní vzdělávací program (ŠVP) studijního oboru 53 - 41 - M/03 Praktická sestra se na naší škole jmenuje rovněž Praktická sestra a je platný od 1

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková

OBOR PRAKTICKÁ SESTRA ve šk. roce 2019/2020 otevíráme 1 tøídu Studijní obor 53 - 41 - M/03 Praktická sestra Dosažený stupeò vzdìlánístøední vzdìlání s maturitní zkouškou Zpùsob ukonèení maturitní zkouška Forma studia denní Pojetí a cíle vzdìlávacího program Praktická sestra - nový studijní obor od září v Prachaticích . V Nemocnici Prachatice, a.s. budou v rámci středoškolského vzdělávání praktikovat praktické sestry, které se budou od září 2019 vzdělávat na SPgŠ a VOŠS Prachatice ČTYŘLETÝ OBOR: Praktická sestra - denní studium, kód oboru: 53-41-M/03. Absolvent připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který poskytuje nebo zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením.

Obor Diplomovaná všeobecná sestra realizujeme pouze v kombinované formě studia. Jako absolvent tohoto studia získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona 96/2004 Sb. Možnost zkráceného studia. Studijní oddělení. 53-41-M/03 Praktická sestra Praktická sestra Česká Lípa - Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace. Charakteristika: Studijní obor určen pro chlapce a dívky. Délka a forma: 4 roky, denní. Studijní obory; Školní vzdělávací programy; Rozvrhy (třídy, učitelé, učebny) Studijní informace a dokumenty; Školní DUM; Kurzy pro veřejnost; Psychologická olympiáda; Organizace šk. roku; Maturitní zkouška; Školní stravování; Školní a klasifikační řád; Přijímací řízení. Obor Praktická sestra; Obor. Ja jsem zr. sestra a mam vystudovanou SZS obor vseobecna sestra a delam na dospelych a i s timto zamerenim jsem chvili delala na neonatologii a nebyl problem..Jinak muzes jit na VS(obor vseobecna sestra) a nebo rovnou na Bc..Vim, ze SZS pozadovali pokud jsi sla studovat zachranare, ale jestli i ted to pozaduji, to netusim..Jinak spoustu.

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín vzhledem k potřebám krajského zdravotnictví upravuje své studijní obory a od září zavádí nový čtyřletý maturitní obor Praktická sestra Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. získala opakovaně 1. místo v soutěži Fakulta roku v kategorii Zdravotnictví. Soutěž Fakulta roku, pořádaná Českou studentskou unií, je celorepublikovým průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol, který zjišťuje, jak se jim na jejich vysoké škole či fakultě studuje nebo studovalo 53-41-M/03- Praktická sestra. Název ŠVP: Praktická sestra. Délka studia: 4-leté denní studium: Podmínky přijetí: studijní obor je určen pro chlapce a dívky zdravotní způsobilost potvrzená lékaře

Obor Všeobecná sestra je na všech školách realizován v programu Ošetřovatelství. Jedná se o tříleté bakalářské studium. Absolventi mají oprávnění pracovat samostatně nebo jako člen ošetřovatelského týmu na úrovni směnové, staniční sestry nebo sestry odpovědné za kvalitu poskytované ošetřovatelské péče b) Zdravotní způsobilost pro studijní obor 53-41-M/03 Praktická sestra (formulář je k dispozici na www.grohova.cz nebo na vrátnici školy) c) Prokázání vhodných schopností, v domostí a zájmů (viz přijímací řízení) d) Doložení potvrzení k pobytu u cizince 2. P IJÍMACÍ ÍZENÍ Termíny I. kola p ijímacího ízení

Obor Praktická Sestra - AGEL Střední zdravotnická

Praktická sestra 53-41-M/03. čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou Studium oboru praktická sestra (PS) vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a. Obor zdravotnický asistent; Obor sociální činnost; Obor praktická sestra; Uchazeči o studium. Studijní obory. Zdravotnický asistent; Sociální činnost; Praktická sestra; Přijímací řízení pro šk. r. 2020/2021; Den otevřených dveří; Dotazník pro uchazeče; Prezentace našich oborů; Rodiče a žáci. Dokumenty ke stažení. Obor Praktická sestra je 4-letý obor ukončený maturitní zkouškou. Není to běžný studijní obor, je výjimečný! V průběhu studia vám totiž umožní dospět. Fyzicky, psychicky, mentálně i sociálně. Někdy to půjde ztuha, někdy to zabolí, někdy budete vyděšení, někdy překvapení, ale nikdy, nikdy to nebude nuda

Obor Praktická Sestra - Střední zdravotnická škola AGE

Studijní obory. Obor Praktická sestra - denní forma studia; Obor zdravotnické lyceum; Obor laboratorní asistent; Obor asistent zubního technika; Obor masér sportovní a rekondiční; Školní řád SZŠ; Přijímací řízení SZŠ; Maturity; Polytechnické vzděláván Praktická sestra 53-41-M/03 - čtyřleté denní studium po základní škole zakončené maturitní zkouškou Maximálně 70 žáků (Liberec) Podmínky pro přijetí ke studiu ukončené základní vzdělání přihláška ke studiu na střední škole potvrzená základní školou splnění jednotného testování dle MŠMT odpovídající výsledky z 8. a 9. třídy základní školy. Studijní obor Všeobecná sestra poskytuje prakticky zaměřené bakalářské vzdělání pro následný výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je koncipován v souladu se Směrnicí Evroého parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb

Obor Praktická sestra- dálkové studiu

 1. Studijní obor. Přijímací řízení 2019 nově v oboru Praktická sestra podle stejných učebních dokumentů, jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se u nás tzv. školné..
 2. Obor vzdělání všeobecná sestra, praktická sestra, zdravotnický asistent Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Vloženo: 27
 3. Praktická sestra - pomaturitní studium Ubytování & stravování Dny otevřených dveří Učební plán. Studijní obor: 53 - 41 - M / 03 Praktická sestra Forma studia: denní. Kontakt. Poděbradova 336 Chrudim tel: 461 353 277 szs@chrudim.cz.
 4. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín upravuje studijní obory s ohledem na aktuální potřeby zdravotnictví. Od letošního září zavádí nový čtyřletý maturitní obor Praktická sestra. Vyšší odborná škola zdravotnická otevře nový obor Diplomovaná dětská sestra. Sdělila to Helena Mráčková z odboru kanceláře hejtmana
 5. Studijní obor - všeobecná sestra, zdravotnický asistent. Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace. Vloženo: 27. 11. 2020, 19:27 Všeobecná, praktická sestra v Domově pro seniory Klatovy Obor vzdělání všeobecná sestra, praktická sestra, zdravotnický asistent.

Odborné kompetence absolventa - obor Praktická sestra 53

 1. Obor Praktická sestra náleží do kategorie podporovaných učebních oborů vzdělání, Středočeský kraj poskytuje jeho žákům stipendium. Absolvent oboru vzdělání praktická sestra je po skončení studia a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka s odbornou.
 2. Přijímací řízení - Praktická sestra 53-41-M/03. 1. kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra se koná: LIBEREC: 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020 ve škole v Liberci; Odloučené pracoviště ČESKÁ LÍPA: 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020 v České Lípě; Počet přijatých uchazečů je maximálně 72 žák
 3. obor ortoticko-protetický technik zde. obor sociální činnost zde Dne 3. 7. 2020 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Bližší informace zde Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 23.6.2020. Maturitní obory. obor praktická sestra zde. obor bezpečnostně právní.
 4. VŠEOBECNÁ SESTRA, PRAKTICKÁ SESTRA Směnnost: nepřetržitý Nástup dne: 01.12.2020 Mzda: 25 800 Kč Poznámka k volnému místu: Studijní obor - všeobecná sestra, zdravotnický asistent Požadavky na uchazeče o práci . Odpovědět na nabídku
 5. Otázka Dobrý večer, měla bych zájem o studijní obor: Praktická sestra večerní forma - maturitu již mám, ale je to už pár let. Dočetla jsem se, že studium je již nově 3 leté, ale prosím ještě o informace zda tento obor budete otvírat a jaké jsou kritéria pro přijetí zda se dělají přijímací zkoušky a od kdy se mohou zasílat přihlášky

Obor Praktická sestra; Obor Zdravotnické lyceum; Akreditovaný kurz Sanitář; Studijní materiály Studijní materiály pro 1. ročník; Studijní materiály pro 2. ročník; Studijní materiály pro 3. ročník; Zeptejte se, rádi Vám odpovíme Poslat zprávu. Slovenská 1911/1, 737 01 Český Těšín. Celoroční praxe studentů SZŠ Jaselská - studijní obor praktická sestra a studentů. LF MU katedra ošetřovatelství - studijní obor všeobecné lékařství. Individuální absolvování praxe na našem pracovišti pro studenty VOZŠ (všeobecná sestra), studenty bakalářského a magisterského studia ošetřovatelství a. ZLÍN - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín s ohledem na potřeby krajského zdravotnictví upravuje své studijní obory a od září 2019 zavádí nový čtyřletý maturitní obor Praktická sestra, který s rozšířenými pracovními pravomocemi navazuje na stávající obor Zdravotnický asistent ŠVP: Praktická sestra Obor: 53-41-M/03 Praktická sestra Přijímací řízení: - prospěch z ô. a . třídy základní školy - jednotná přijímací zkouška - písemný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky - zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu Výhody studia

Další studijní materiály Wikipedia Wikimedia Commons. Čeština ‎(cs)‎ Vyhledat kurzy Proveď. Rozbalit vše. Obor Zdravotnický asistent a Praktická sestra. Obor Ošetřovatel. Angličtina. Obor záchranářství a ochrana obyvatel. Jiné. DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: (čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou) Zdravotnické lyceum (kód oboru 78-42-M/04) od školního roku 2020/21 - nový studijní obor Praktická sestra (kód oboru 53-41-M/03) - od školního roku 2019/2020 Zdravotnický asistent (kód oboru 53-41-M/01) - dobíhající obor, absolventi tohoto oboru vzdělání budou kvalifikováni jako absolventi.

Studijní obory - Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská

Volné pracovní místo na pozici VŠEOBECNÁ SESTRA, PRAKTICKÁ SESTRA ve firmě Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace v obci Mochtín. Informace o pracovním místě, požadavky na uchazeče, nabízená hrubá mzda a kontakty na zaměstnavatele Praktická sestra - nový studijní obor K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. V Nemocnici Prachatice, a.s., budou v rámci středoškolského vzdělání praktikovat praktické sestry, které se budou vzdělávat na SPgŠ a VOŠ Prachatice Zdravotnický asistent - 4letý studijní obor s maturitní zkouškou - denní forma studia číslo oboru 53-41-M/01. Studium oboru Zdravotnický asistent vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese středního zdravotnického pracovníka a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání Nabídka práce v oboru Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester), firma Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace, obec Mochtín, okres Klatovy. Pracovní pozice Všeobecná sestra, praktická sestra. Mzda od 25800 Kč. Studijní obor - všeobecná sestra, zdravotnický asisten

Video: Praktická sestra - zkrácená forma večerního studia

Studijní informace a dokumenty - Střední zdravotnickáSZŠ Ruská | Rakousko - lyžařský kurz pro obor BPČLednový DOD - Střední zdravotnická škola, KarvináRekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinnéStřední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizaceTrh sociálních služeb v Havířově - Střední zdravotnickáÚstní maturitní zkoušky 4Zdravotník zotavovacích akcí - Střední zdravotnická škola
 • Smaltované cedule pozor pes.
 • Aug all skins.
 • Jonathan rhys meyers wife.
 • Tapety win 10 hd.
 • Zaves na stresni okno.
 • Long island iced tea recept.
 • Volejbalový míč kreslený.
 • Sharan operativní leasing.
 • Android 8.1 oreo recenze.
 • Baby design golfky.
 • This is us csfd.
 • Peugeot partner 4x4.
 • Katalog náhradních dílů suzuki samurai.
 • Zapsání titulu do občanského průkazu.
 • Jedlý papír na cupcake.
 • Plastové zátky na láhve.
 • Španělské sedlo.
 • Krimi zprávy vsetínsko.
 • Kpz pro muže.
 • Denali national park.
 • Jak zařídit dům.
 • Epiglottis.
 • Schroter testy.
 • Kpz pro muže.
 • Tereza kramerová autopatie.
 • Zánět šlach koleno.
 • Kape wikipedia.
 • Uzená kuřecí stehna pečená na zelí.
 • Jantarové korále na zuby.
 • Stieg larsson millennium.
 • Spalovač mrtvol nakladatelství.
 • Masážní olej heureka.
 • Volební studio 2019.
 • Ararat brandy 5 year cena.
 • Brusnice klikva.
 • Tapety win 10 hd.
 • Stavebnicove zimni zahrady.
 • Utm souřadnice zápis.
 • Wayne gretzky draft.
 • Microsoft plakáty.
 • Jak zapnout diodu na iphone.