Home

Výsledkový portál žáka

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem. Výsledkový portál je rovněž pouze doplňkový nástroj pro předávání výsledků, které žákům dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. sděluje příslušná střední škola

Výsledkový portál žáka Maturitní zkoušk

Pokud se chcete zaregistrovat k zasílání výsledkových dokumentů MZ, přejděte na Výsledkový portál žáka. Základní informace o jednotlivé zkoušce Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, je zkouška konaná v rámci dalšího vzdělávání Výsledkový portál žáka; Školní seznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce; Tabulka pro výběr literárních děl k ústní maturitě; Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka; Jednotné zkušební schéma MZ 2020; Europass; Seznamy učebnic; Pokyny k absolventské práci VO Výsledkový portál žáka je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz. K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předal ředitel školy po přihlašování na podzimní termín Výsledkový portál žáka Upozornění pro maturanty: Aby Vám byly do e-mailu zasílány z VPŽ dokumenty (viz. pokyny k registraci), musíte také udělit souhlas se zasíláním dokumentů vÝsledkovÝ portÁl ŽÁka Od 4. ledna 2021 bude žákům zpřístupněna možnost registrovat se na výsledkovém portálu žáka , jehož prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky

GVI.cz Výsledkový portál žáka

 1. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese : - zde - . Portál samotný je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv
 2. Výsledkový portál žáka Výsledkový portál žáka slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů na soukromý e-mailem žáka. Souhlas se dává pro každé maturitní období zvlášť. Autentizační kód naleznete na Výpisu přihlášky k MZ pro dané zkušební období. Výsledkový portál - CERMA
 3. Výsledkový portál žáka Portál má za cíl předat žákovi jednoduše a efektivně dokument týkající se jeho výsledku a umožnit mu kromě jiného i rychlé a relevantní rozhodnutí o smysluplnosti případné žádosti o přezkoumání výsledků. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho.
 4. Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka, jeho následném souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě. K tomuto účelu použijte e-mailovou schránku, kterou máte uvedenu na přihlášce (výpisu z přihlášky) k MZ a která je také.
 5. Výsledkový portál žáka. Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem. Maturitní zkouška. Oficiální stránky maturitní zkoušky (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)
 6. Maturitní zkoušky Maturitní zkouška 2021 V průběhu ledna se budete registrovat na výsledkový portál žáka. Postup registrace a udělení souhlasu se zasíláním výsledků: portál Cermat zde, návod zde Sledujte též webové stránky MZ: https://maturita.cermat.cz/ Společná část maturitní zkoušk
 7. Výsledkový portál žáka; Výsledkový portál žáka Vytisknout E-mail.

Výsledkový portál žáka - Střední škola AGC a

Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka, jeho následném souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě. Registrujte se na portál Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem, které jste zvolili při registraci na portál Výsledkový portál žáka pro registrace žáků v rámci jarního zkušebního období 2021 bude vyhrazen v období od 2. ledna do 31. července 2021.na adrese vpz.cermat.cz Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky 2019 Výsledkový portál www.csju.cz Judista roku 2019 Pořadí klubů dle získaných medailí z mistrovských soutěží v r.2019 Dlouhodobé soutěže družstev - Extraliga - I.liga - Baráž-Dorostenecké liga - Kvalifikace do I.ligy - Kvalifikace do DL Mistrovské soutěže MČR mužů a žen - PDF; MČR Juniorů a juniore Výsledkový portál žáka Stáhnout Výsledkový portál žáka (.doc, 27.6 kB) Poznámka: pokud se vám soubor nedaří stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a vyberte Uložit cíl jako...2015-04-28 15:17:01 . kategorie - Nová maturita ke stažen Střední průmyslová škola stavební, Kudelova 8, Brno. Maturitní kalendář 2021 - jaro. Informace pro žáky k didaktickým testům společné části maturitní zkoušk

Matematika+ 2020 a Výsledkový portál žáka - Gymnázium

 1. Výsledkový portál žáka slouží k poskytnutí informací o výsledcích zkoušeka dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e.
 2. VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA Postup pro registraci - nový uživatel (postup pro žáky, kteří již mají ve výsledkovém portálu z dřívějška vytvořený účet, je uveden níže) 1) V levém menu portálu zvolte možnost Registrační formulář. 2) V registračním formuláři jsou orámována pole s povinnými údaji
 3. Výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e.
 4. Výsledkový portál žáka tak v žádném pFípadé nenahrazuje povinnost Feditele školy informovat žáky o výsledcích písemných zkoušek spoletné Eásti maturitní zkoušky. Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 5. kvëtna 2014, aktuální informace nalezno
 5. Výsledkový portál žáka již spuštěn Miroslava Čechová 3.1.2019 Důležité! Nezapomeňte se registrovat ve výsledkovém portálu žáka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) pro zasílání dokumentace k MZ 2019
 6. Výsledkový portál žáka bude pro registraci žáků otevřen od 2. ledna 2019. Do 15. ledna 2019 se zde navíc budou maturanti moci přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+. Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2018/2019 viz Maturitní zpravodaj č. 47
 7. Výsledkový portál žáka Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokument

Výsledkový portál žáka RožnovskáStřední

 1. Výsledkový portál žáka. 5. 1. 2020. Maturant se může registrovat na výsledkovém portálu žáka. Jde o to, že své výsledky ve společné (= tzv. státní) části maturitní zkoušky se můžete dozvědět dvěma způsoby: 1. od ředitele školy, 2. ze svého výsledkového portálu. Možnost 2. je samozřejmě komfortnější
 2. MZ - Výsledkový portál žáka (VPŽ), M+ Žáci 4. ročníků se zaregistrují na Výsledkový portál žáka, www.vpz.cermat.cz. Autentizační kód k registraci mají vytištěný na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který obdrželi koncem prosince 2018
 3. Výsledkový portál žáka tak v žádném případě nenahrazuje povinnost ředitele školy informovat žáky o výsledcích písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky. Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 5
 4. Přes výsledkový portál žáka se lze rovněž přihlásit ke konání nepovinné samostatné zkoušky Matematika+. Veškeré podrobnosti o této zkoušce jsou k dispozici zde. Připomínám, že termín pro přihlašování byl prodloužen do 31. 1. 2019
 5. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) je organizací zajišťující realizaci plošných evaluačních projektů
 6. Výsledkový portál žáka (VPŽ) Prostřednictvím VPŽ si maturanti mohou nechat zaslat např. výpis výsledků DT, ohodnocený záznamový arch DT. K registraci do VPŽ potřebuje maturant pouze svůj autentizační kód, který je uveden na výpisu z přihlášky k MZ

Maturitní zkouška 2019 - registrace na výsledkovém portálu

Registrace na VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA bude umožněna od 1. srpna. 14. srpna zveřejní MŠMT nejpozději jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SŠ MZ . 17. srpna škola zpřístupní žákům elektronickou pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ Výsledkový portál žáka, kde můžete získat souhlas se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem, najdete ZDE. Využít můžete také informační dokument MŠMT k žádostem o přezkoumání maturit . Nabízíme ke stažení posudek Oldřicha Botlíka k úloze č. 22 z didaktického testu z matematiky Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn žákům 1. února 2017 na adrese vpz.cermat.cz.. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo i pro letošní ročník maturitní zkoušky výsledkový portál žáka za účelem jednoduchého a efektivního způsobu poskytnutí informace o výsledcích zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Termíny předávání výsledků Maturitní zkoušk

Výsledkový portál žáka Od 4. ledna 2021 bude žákům zpřístupněna možnost registrovat se na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese vpz.cermat.cz. Portál samotný je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv Výsledkový portál žáka Informace o maturitních zkouškách 2020/21 Vyhlášení profilové části maturitní zkoušky včetně nabídky zkoušek profilové části MZ, maturitní seznam literárních děl, kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl a veškeré další informace o maturitách na naší škole.

Ke zkoušce Matematika+ se žáci budou moci přihlásit po přihlášení k maturitní zkoušce, v termínu od 2. do 15. ledna 2020 přes VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA. Zkouška se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2020 na spádové škole Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv I pro letošní rok připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro maturanty možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese vpz Výsledkový portál žáka. Žák může pozvánku k maturitní zkoušce a některé výsledkové dokumenty o maturitní zkoušce získat z výsledkového portálu žáka (VPŽ) na adrese vpz.cermat.cz. Pro registraci použije žák alfanumerický autentizační kód VPŽ, který je uveden na výpisu z přihlášky a na pozvánce k MZ.. aplikace výsledkový portál žáka. Ústní zkoušky společné části se budou konat na Vaší kmenové škole v období od 1. do 20. září 2019 v termínech stanovených ředitelem školy. Ve stejném období mohou souběžně v kmenové škole probíhat také zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Konkrétní termíny těchto.

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Niso Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka. 5. 8. Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ. 17. 8. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ. 1. 9. - 4. 9. Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školác

Výsledkový portál žáka pro registrace žáků v rámci jarního zkušebního období 2021 bude vyhrazen v období od 2. ledna do 31. července 2021 na adrese vpz.cermat.cz Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky Výsledkový portál žáka Portál má za cíl předat žákovi jednoduše a efektivně dokument týkající se jeho výsledku a umožnit mu kromě jiného i rychlé a relevantní rozhodnutí o smysluplnosti případné žádosti o přezkoumání výsledků Registrace na výsledkový portál žáka. Podrobnosti Kategorie: Maturitní zkoušky Zveřejněno: 7. duben 2015 Zobrazeno: 2218 < Předchozí. Od 2.1.2020 se mohou žáci registrovat na výsledkový portál žáka. Od 2.1. do 15.1.2020 se žáci mohou přihlašovat přes Výsledkový portál žáka ke zkoušce Matematika+. Nejdříve 3.2.2020 je možné předat pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ. Třída 4.A-PS Obor dle ŠVP Pozemní stavitelství 36-47-M/0

HLINKY | SOŠ a SOU BerounGVI

PJ

Výsledkový portál žáka pro zaslání výsledků: Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka pro zaslání výsledkových dokumentů z MZ 2017. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro maturanty připravilo možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznané registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu s e zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. Prostřednictvím Výsledkového portálu žáka maj

Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky. Pro maturanty je zpřístupněn Výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky Znáte VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA? Je to doplňkový nástroj k předávání některých výsledkových dokumentů maturitní zkoušky Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06 IČ: 62331795 +420 596 311 197 kancelar@gym-karvina.c výsledkový portál žáka, který umožní zaslání vybraného dokumentu s výsledkem zkoušky společné části maturitní zkoušky (MZ) e-mailem. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na žákem zadanou e-mailovou.

Výsledkový portál žáka Portál má za cíl předat žákovi jednoduše a efektivně dokument, týkající se jeho výsledku a umožnit mu kromě jiného i rychlé a relevantní rozhodnutí o smysluplnosti případné žádosti o přezkoumání výsledků. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho. Výsledkový portál žáka již spuštěn. Miroslava Čechová 3.1.2019 Důležité! Nezapomeňte se registrovat ve výsledkovém portálu žáka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) pro zasílání dokumentace k MZ 2019. Zároveň nezapomeňte udělit souhlas se zasíláním výsledků (pokud neudělíte, tak vám z. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese vpz.cermat.cz. Portál samotný je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu

Výsledkový portál žáka - VPŽ RožnovskáStřední

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2020/2021. Informace k maturitní zkoušce najdete na www.maturita.cermat.cz a v harmonogramu školy.. JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ. velmi doporučujeme se zaregistrovat na výsledkový portál žáka (termín otevření registrace bude teprve zveřejněn).. nejzazší termín pro podání přihlášky (vč. posudků z PPP) k rukám ředitelky školy: 1 Výsledkový portál žáka je automatizovaný elektronický systém, jehož prostřednictvím jsou žákovi poskytnuty výsledky vybraných zkoušek společné části maturitní zkoušky na základě jeho výslovného souhlasu během registrace. Registrace na VPŽ je dobrovolná. Žáci se dozvěd

Video: Výsledkový portál žáka - SŠTE OLOMOUCK

aktualizováno 25.10.2020, platí pro maturitu v roce 2021. Stáhněte si šablonu a pokyny k prác MATURITNÍ PŘEDMĚTY PRO MATURITU 2021 . Na základě ustanovení § 78 a § 79 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2021 tato pravidla Výsledkový portál žáka: zde, zprovozněn k registraci od 4. 1. 2021, jeho prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky..

Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který je uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka Hodnocení uspěl není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, francouzský, německý, ruský a španělský. Výsledkový portál žáka [Cermat Výsledkový portál žáka, kde máte možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Najdete jej na adrese vpz.cermat.cz. Portál samotný je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu

Registrace na výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2018 je možná od 2. ledna 2018. Přihlašování se k výběrové zkoušce MATEMATIKA+ 2018 je možné od 2. do 31. ledna 2018. Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem výsledkový portál žáka. Jeho účelem je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky. Je založen na principu registrace žáka a jeho souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené. Další novinkou by také mohl být tzv. výsledkový portál žáka, díky němuž by student získal výsledky přímo na svoji emailovou adresu. To je ale zatím ve stadiu úvah, upozornil Zíka. Žádné zásadní změny by pak neměly podle Zíky přijít ani v následujících letech Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ.

Matematika rozšiřující a výsledkový portál žáka - Cermat; Katalogy požadavků zkoušek společné části MZ: ČJL, MAT, ANJ, NEJ; Organizace a termíny konání maturitní zkoušky. Platné i pro žáky - absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce. Délka a. Výsledkový portál žáka Registrace žáků a udělení souhlasu se zasíláním výsledkových a informačních dokumentů k MZ - přístupný od 2. 1. 2020 Výhody registrace: zasílání výsledků testů, pozvánek k písemným zkouškám, Maturitního zpravodaje, dat zpřístupnění výsledků, klíčů správných odpověd

Maturita - spsstav.c

Portál slouží jako prostor pro sdělování informací o výsledcích maturitní zkoušky a pracuje se zde s citlivými údaji. Z tohoto důvodu je přístup na VPŽ omezen povinnou autentizací. Výpis s autentizačním kódem by měl žák pečlivě uschovat a kód neposkytovat žádné další osobě. Výsledkový portál žáka Výsledkový portál žáka. Více. Aktuality a akce. Děkujeme Čeps, a. s. za vybavení elektro laboratoře. 3. 12. 2020. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace využila podmínky Dárcovského programu společnosti Čeps, a.s. a díky štědré dotaci revitalizovala laboratoř automatizace.

14. 4. 2019 Aktuálně: Žáci se mohou k výběrové zkoušce Matematika+ hlásit se přes Výsledkový portál žáka (https://vpz.cermat.cz), termín pro přihlašování ke zkoušce byl prodloužen do 31. ledna 2019 Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka. 15. 1. MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ. 3. 2. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ. 8. 4. Konání písemných zkoušek SČ MZ. 30. 4. 4. - 6. 5. 6. - 7. 5

v průběhu ledna 2021 se žáci mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka. nejpozději do 15. 1. 2021 zveřejní MŠMT jednotné zkušební schéma SČ MZ. v průběhu února 2021 může ředitelka školy zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ. 3. - 7 VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA..... 25 6. DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ A UŽITEČNÉ ODKAZY.. 26 . ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2015 2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE Od roku 2011 se maturitní zkouška skládá ze dvou částí - společné a profilové..

Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka je možné vyzvednout v sekretariátu školy v době 7:00 - 15:30. Protokoly v tištěné podobě jsou k dispozici žákům, kteří neudělili souhlas s jejich odesláním na výsledkový portál žáka Střední průmyslová škola stavební Brno. ŠKOLA. O škole; Historie školy; Organizační struktura. Vedení školy; Pedagogický sbo

Výsledkový portál žáka Didaktické testy - rozpis - pokyny k didaktickým testům - čestné prohlášení Ústní zkoušky - komise, rozpis oktáva, rozpis 4.A, rozpis 4.B, rozpis 4.C Návratka přijetí na VŠ. Podzimní zkušební období - 1. až 3. září 2020 Didaktické testy - jednotné zkušební schém 2019 možnost se přihlásit na výsledkový portál žáka (VPŽ); postup přihlášení postup_odvolani_souhlasu po 16. 8: 2019 pozvánka k písemné společné části MZ na spádové škole (potvrzení o převzetí pozvánky zaslat nejpozději do 26

Výsledkový portál žáka Výsledkový portál žáka bude zpřístupněn žákům 7. května 2014 12.00 hodin na adrese vpz.cermat.cz. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro letošní ročník maturitní zkoušky výsledkový portál žáka za účelem jednoduchého a efektivního způsobu poskytnutí informace Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese vpz.cermat.cz. Informace ke způsobu registrace a autentizace k výsledkovému portálu naleznete na www.novamaturita.cz. Comments are closed. Hledat Přihlásit se můžete přes Výsledkový portál žáka nebo přes www.novamaturita.cz (Matematika+) Všechny aktuality. Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Praha. Kontakty. tel: +420 270 007 538 email: office @ ggg . cz datová schránka: pgu2cre. Mohlo by vás zajímat. Bakaláři - známky Výsledkový portál žáka - žák se může zaregistrovat na Výsledkovém portálu www.vpz.cermat.cz a po udělení souhlasu bude dostávat výsledky MZ a informace k MZ rovnou na e-mail. K registraci je třeba zadat autentizační kód uvedený na výpisu z přihlášky k MZ Od 1. 8. se můžete přihlašovat na výsledkový portál žáka. 14. 8. 2020 bude zvěřejněno jednotné zkušební schéma písemných zkoušek - MŠMT. 17. 8. 2020 - budou zpřístupněny řediteli školy pozvánky k DT - zašleme na e-mail uvedený v přihlášce žáka. Termíny DT 1. - 4. 9. 202

Maturity 2017/2018 listopad 2017 L. Jíša Obsah prezentace struktura maturitní zkoušky nabídka profilových předmětů přihlašování výsledkový portál žáka seznam četby (Čj) termíny maturitních zkoušek charakteristika maturitní zkoušky (jednotlivé předměty) opravné a náhradní zkoušky nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka komunikace povolené pomůcky. Výsledkový portál žáka Portál má za cíl předat žákovi jednoduše a efektivně dokument, týkající se jeho výsledku aumožnit mu kromě jiného i rychlé a relevantní rozhodnutí o smysluplnosti případné žádosti o přezkoumání výsledků, případně snížit počet žádostí o zaslání opraveného dokumentu.. Žákům maturitního ročníku byla odeslána na e-mail pozvánka k písemným maturitním zkouškám společné části. Žáci maturitního ročníku se do konce dubna přihlásí na Výsledkový portál žáka Registrace na VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA bude umožněna od 1. srpna. 14. srpna zveřejní MŠMT nejpozději jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SŠ MZ. 17. srpna škola zpřístupní žákům elektronickou pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ

 • Rasismus ve škole.
 • Modré společenské šaty.
 • Gejmr popsocket.
 • Bramborový škrob cena.
 • Účesy s příčeskem.
 • Nadmerna obuv adidas.
 • Jeden den kniha.
 • Electrolux ergorapido náhradní baterie.
 • Bobek tattoo.
 • Kouzelna skolka na koleckach.
 • Cat in the hat online cz.
 • Mikina creator.
 • Kgs 254.
 • Jakub zedníček.
 • Icofx portable.
 • Ropice mlýn.
 • Vintage styl zahrada.
 • Nemoc cystická fibroza.
 • Tepelná ztráta domu kw.
 • Dožínky kroměříž 2019.
 • Prodej vyřazených autobusů.
 • Jak zařídit dům.
 • Kvetiny.
 • Cukr v zelenině.
 • Stephen amell instagram.
 • Slovník polský.
 • § 2285 občanského zákoníku.
 • Wifi kamera pro android.
 • Lockheed c 5 galaxy.
 • Advanced facebook search.
 • Šéfové na zabití celý film cz.
 • Plastový kbelík s víkem hranatý.
 • Kppp holešov.
 • Termoizolační fólie na vnitřní skla oken.
 • Univer jablonec.
 • Google tts extension.
 • Truhlářství praha 10.
 • Yeezy 700 retail.
 • Epic games launcher mobile.
 • Životopis ja komenského.
 • Vánoční písně moderní.