Home

Variabilní symbol rodné číslo

Rodné číslo je současně osobním údajem ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. Jeho využití pro potřeby identifikace přijaté platby a jeho další zveřejňování na internetu je třeba považovat za zpracování ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž správcem osobních údajů (§ 4 písm Variabilní symbol (VS) Variabilní symbol Rodné číslo. Jednoznačným identifikátorem konkrétní fyzické osoby je pro ČSSZ: rodné číslo ; evidenční číslo pojištěnce (pojištěnci, kteří nemají přiděleno rodné číslo) Identifikační číslo pracoviště pro e - Podání (IČPE Variabilní symbol pro platby pojistného na nemocenské pojištění OSVC je rodné číslo. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Příklad: příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka jsou podány dne 31. 1 Nejčastěji se odesílatel platby rozlišuje přes rodné číslo, IČO, číslo faktury, číslo objednávky nebo číslo smlouvy. Zapamatujte si: Pokud odesílatel při vyplňování platebního příkazu požadovaný variabilní symbol neuvede, mohou být s identifikací platby problémy

Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ Variabilní symbol. Pokud máte přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíšete do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ), nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Pokud nemáte DIČ, v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol uveďte své rodné.

Číslo účtu: 210 699 0187 / 2700; Variabilní symbol: Číslo smlouvy; Specifický symbol: Rodné číslo; Konstantní symbol: 3558; V případě, že vám nevyhovuje platit své příspěvky převodem z vašeho účtu (příkazem k úhradě), můžete po dohodě se svým zaměstnavatelem zvolit srážku ze mzdy Konstantní symbol se neuvádí. Do variabilního symbolu lze vyplnit rodné číslo klienta, není však již povinnou náležitostí platby. Poštovní poukázka. (číslo smlouvy stavebního spoření je číslo účtu, kód platebního styku je 7950) Variabilní symbol: Číslo smlouvy; Specifický symbol: Rodné číslo; Konstantní symbol: 3558; V případě, že vám nevyhovuje platit své příspěvky převodem z vašeho účtu (příkazem k úhradě), můžete po dohodě se svým zaměstnavatelem zvolit srážku ze mzdy. Příspěvky lze také platit prostřednictvím SIPO, poštovní. jako variabilní symbol platby své rodné číslo; jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou) Pokud je plátcem zaměstnavatel, uvádí: jako variabilní symbol své platby IČ + specifikaci. IČ je 8 místné, pokud je kratší, je doplněné zleva nulami Kdo si svůj variabilní symbol nepamatuje, může ho opsat z korespondence se ČSSZ. Ta ho totiž vždy uvádí při komunikaci s podnikateli. Variabilním symbolem není u ČSSZ rodné číslo. Při platbě převodem by podnikatel měl též uvést konstantní symbol 938

jako variabilní symbol platby své rodné číslo jako konstantní symbol platby 0858 (při bezhotovostní platbě) nebo 0859 (při platbě složenkou) Pokud je plátcem zaměstnavatel , uvádí variabilní symbol = rodné číslo majitele smlouvy stavebního spoření, případně číslo úvěrové smlouvy Číslo svého účtu najdete v Klientské zóně moje.cmss.cz . Užitečné odkaz

Variabilní symbol - uvádí se kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené písm. a) Číslo bankovního účtu pro platby pojistného: 2010201091/0710. Pro mezinárodní platební styk: IBAN: CZ93 0710 0000 0020 1020 1091. SWIFT: CNBACZPP. Pokud je plátcem OSVČ nebo OBZP, uvádí: jako variabilní symbol platby své rodné číslo; jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě. Číslo účtu OZP je 2070101041/0710. Variabilní symbol je rodné číslo. Konstantní symbol je 0859 při platbě složenkou nebo 0858 při platbě převodem z účtu. Před platbou je nutné ohlásit OZP kategorii plátce, a to písemně, faxem nebo e-mailem. Sazby pojistnéh Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka Konstantní symbol 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308). Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků Teoreticky možné to je (variabilní symbol není určen žádným předpisem s obecnou platností - pokud vím), ale v praxi se, obvykle, používá bývalá konvence, kdy VS může obsahovat pouze číslice (žádné jiné znaky) - a ´bál´ bych se tuto konvenci (z hlediska příkazce) porušit, systémy banky by nemusely být schopny.

Zaměstnavatelé uvedou jako variabilní symbol IČ a případně dvojmístnou specifikaci nebo dvě nuly, jako konstantní symbol 3558 (bezhotovostně) nebo 3559 (složenkou). Samoplátci uvedou jako variabilní symbol rodné číslo, jako konstantní symbol 0858 (bezhotovostně) či 0859 (složenkou). Revírní bratrská pokladn Rodné číslo uvádět jiné druhy identifikátorů (např. identifikátor VZP apod.). Upozornění: Občané Slovenské republiky, jimž bylo rodné číslo přiděleno po 31. 12. 1995, jsou taktéž považováni za cizince a toto slovenské rodné číslo tak nelze pro účely vyplňování tiskopisů použít Variabilní symbol stanoví příslušná kancelář dle spisové značky. PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ - SLOŽENÍ JISTOTY (žádost o vydání předběžného opatření) číslo účtu: 6015-1924061/0710, SS: 738 . Jako variabilní symbol se uvede rodné číslo nebo IČ organizace, která předběžné opatření podává a skládá jistotu

Rodné číslo jako variabilní symbol u plateb na tzv

Variabilní symbol. Specifický symbol. Příspěvek klienta. Rodné číslo klienta . Číslo smlouvy. Příspěvek zaměstnavatele. 00 + IČ zaměstnavatele. Rodné číslo klienta . Co je důležité vědět. Doporučené datum úhrady je do 15. dne v měsíci. Neuhrazené platby nelze doplácet zpětně Variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558. Minimální měsíční záloha v roce 2020 činí 2 352 Kč. Podrobnosti: Informace pro OSVČ OBZP. Bankovní účet. 2050502761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ33 0710 0000 0020 5050 2761) Variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558 Jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111, kdy se na pozice teček napíše datum narození fyzické osoby, o jejíž přidělení rodného čísla je žádáno, (šestimístné číslo) - např. datum narození 20. 01 Variabilní symbol. Specifický symbol. Příspěvek klienta. Rodné číslo klienta . Číslo smlouvy. Příspěvek zaměstnavatele. 00 + IČ zaměstnavatele. Rodné číslo klienta . 3. osoba. Rodné číslo klienta . 2222222 (sedm dvojek

Identifikátory e - Podání - Česká správa sociálního

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 0858 (platba převodním příkazem), 0859 (platba složenkou) Číslo účtu pro platby pojistného platné od 1. 1. 2017 je 2070101041/0710. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Variabilní symbol je rodné číslo. Daň: Předčíslí účtu; Daň silniční.

Platba pojistného obecně - Česká správa sociálního zabezpečen

Kontakt | Školka FORMELONovinky ve verzi Září 2015

Variabilní symbol: Variabilním symbolem platby pro OSVČ a OBZP je rodné číslo, případně číslo pojištěnce přidělené ZP MV ČR. Variabilním symbolem platby zaměstnavatele je IČ, doplněné na 9. a 10. místě nulami, pokud tato místa neoznačují číslo organizační jednotky plnící povinnosti plátce pojistného. variabilní symbol=číslo smlouvy ­ specifický symbol=rodné číslo klienta pro příspěvky pojištěnce ­ specifický symbol=333 pro příspěvky zaměstnavatele konst. symbol není předepsán (např. 0558) ­ V případě, že organizace zasílá pro klienta vlastní příspěvek formou srážky ze mzdy a zároveň

Kdy musíte vyplnit konstantní symbol? - Euro

 1. Pojistné samoplátců (OSVČ a OBZP): 1112001651 /0710 | variabilní symbol: číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka) Pojistné zaměstnavatelů: 1111009651 /0710 | variabilní symbol: číslo plátce (IČ + dvě čísla přidělená VZP) Penále a pokuty: 1113004651 /0710 | variabilní symbol: číslo pojištěnce nebo plátc
 2. Variabilní symbol určuje ten, komu platíte a slouží mu k identifikaci, za co (od koho) platba je. Rodné číslo se jako variabilní symbol používá snad jen při placení daní. Jinak to může být prakticky cokoliv
 3. Co je variabilní a co konstantní symbol? Variabilním symbolem pro platby OSVČ je zpravidla rodné číslo plátce pojistného, případně zvláštní číslo, které bylo plátci přiděleno zdravotní pojišťovnou
 4. Tak jak už tu padlo, nejdůležitější je variabilní symbol, podle kterého příjemce platbu rozezná. Obvykle je to číslo faktury, číslo objednávky, číslo smlouvy, rodné číslo apod. Nebo prostě jakékoliv číslo, které si určí daný příjemce. Takže záleží, co platíš, mělo by to tam být uvedeno, co tam máš dát
 5. 1971 - variabilní symbol ve tvaru 1111200171 (variabilní symbol nesmí obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). Specifický symbol je 43300. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení fyzické osoby, jejíž rodné číslo má být ověřeno
 6. Podrobné informace najdete také zde: Potřebuji si vyřídit - Poplatky a finance - Poplatek za komunální odpad, případně se na nás můžete obrátit telefonicky 800 990 980 nebo e-mailem komunalniodpad@ostrava.cz * Do formuláře níže zadejte své rodné číslo, zobrazí se vám variabilní a specifický symbol
 7. Číslo bankovního účtu pro penále a pokuty je 2010500091/0710. OSVČ nebo OBZP uvádí: jako variabilní symbol platby své rodné číslo; jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou) Zaměstnavatel uvádí: jako variabilní symbol své platby IČ + specifikaci

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020

 1. variabilní symbol = rodné číslo, specifický symbol = 2020694001. tř.D-M: Individuální člen do 11 let věku včetně na celý rok ZČP 400 Kč + RČP 850 Kčpři platbě do 31.12.2019. Individuální člen do 11 let věku včetně na celý rok ZČP 400 Kč + RČP 850 Kč + 50 Kč správní poplatekpři platbě. po 1.1.2020
 2. Platby z České republiky Číslo účtu: 6100000961/8040 Konstantní symbol: 558 - finanční platby ostatní Variabilní symbol: Vaše členské číslo Klubu přátel Telepace a televize Noe nebo rodné číslo nebo jakékoli číslo, které nám sdělíte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonem
 3. Každý klient bude mít uvedeno jako variabilní symbol rodné číslo. To ostatně použijeme pro kontrolu příjmů ve výplatnici. Nejprve si seznam klientů seřaďte dle rodného čísla. Postačí, když klepnete na název sloupce, dokud se nezobrazí mala šipka
 4. *Při zadání platby je nutné zadat číslo účtu a jako variabilní symbol rodné číslo/IČO. Variabilní symbol ve formě: VSxxxxxxxxxx (VS + rodné číslo/IČO bez lomítka) VZOR: VS5353030909 Parametry platby pro investici Převod prostředků z účtu klienta na účet Raiffeisenbank a.s
 5. Variabilní symbol slouží pro identifikaci platby na straně příjemce. Protože povolená délka variabilního symbolu je menší než počet míst kódu mikročipu není možno kód mikročipu použít zároveň jako variabilní symbol platby. Rodné číslo: Rodné číslo není povinný údaj, slouží však k jednoznačné.
 6. Příklad: Za měsíc září 2020 povinnost uhradit 500,- Kč nejdéle do 15. září 2019 naúčet mateřské školy: 488514389/0800 (od května 2018 jsme změnili variabilní symboly dětí, v souvislosti s GDPR již nepoužíváme jako variabilní symbol rodné číslo dítěte), ale nově přidělené číslo ke každému dítěti, s.

Daňový portál: Jak zaplatit daň - Daň z příjmů fyzických

Variabilní symbol důchodového Razítko OSSZ/PSSZ. pojištění - vyplní OSSZ/PSSZ 1. Titul. 2. Jméno 3. Příjmení. 4. Rodné číslo 5. Datum narození. 6. Rodné příjmení 2. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění. 7. K účasti na důchodovém pojištění se přihlašuji na rok Účast na DP vzniká od 1. 1. Variabilní symbol číslo Smlouvy rodné číslo Specifický symbol při jednorázové investici na základě písemného pokynu se specifický symbol neuvádí Platnost písemného pokynu k nákupu je 30 dní od data jeho vydání. Po uplynutí této lhůty platnost jednorázového písemnéh Variabilní symbol je každý rok stejný. Pokud VS nemůžete dohledat, uveďte jako variabilní symbol své rodné číslo a do specifického symbolu můžete uvést svůj telefon. b) pod variabilním symbolem, každého jednotlivého poplatníka zvláště, vždy však pouze celou částkou ve výši 684,-Kč

Číslo účtu: 35-2000686339/0800: 300300232/0800: Variabilní symbol: rodné číslo (u cizinců číslo zdrav. pojištění) číslo smlouvy: Konstantní symbol: 3552: 3552: Specifický symbol: IČO zaměstnavatele: IČO zaměstnavatel Variabilní symbol: rodné číslo dítěte. Stravné se platí k 15. dni v měsíci na následující měsíc ( 36 / Kč / den) Číslo účtu - stravné: 8539990227/0100. Variabilní symbol: rodné číslo dítěte. Specifický symbol: pro třídu Koťat - 2. Pozn.: Do zprávy uvádějte příjmení a jméno dítěte pro lepší přehled a orientaci

V každém souboru uveďte pouze jeden variabilní symbol. Každý zaměstnanec může být uveden pouze v jednom souboru. Jednotlivé položky jmenného seznamu zaměstnanců: Příjmení příjmení zaměstnance. Jméno jméno zaměstnance. RČ nebo evidenční číslo pojištěnce Uveďte rodné číslo (s lomítkem) Školné je na naší škole 14 000,- Kč ročně, většinou ho studenti hradí po 1 400,- Kč měsíčně.. Žáci (zákonní zástupci) denního studia platí školné vždy do 10. v měsíci na účet školy č. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka a to tak, aby nejpozději 10. v každém jednotlivém měsíci bylo školné již na účtě školy variabilní symbol=číslo smlouvy specifický symbol= rodné číslo zaměstnance pro příspěvky účastníka specifický symbol=333 pro příspěvky zaměstnavatele konst. symbol není předepsán (např. 0558) V případě, že organizace zasílá pro zaměstnance vlastní příspěvek formou srážky ze mzdy

Jak platit penzijní spoření — ČSOB Penzijní společnost, a

Jak zasílat platby na stavební spoření Raiffeisen

Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče (viz osobní údaje studenta v IS Moggis) Konstantní symbol: 0308. Specifický symbol: 55. EURO: Účet školy: 123 - 389 890 207/0100. Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče (viz osobní údaje studenta v IS Moggis) Při transakci zadejte platbu SEP Variabilní symbol rodné číslo (bez části za lomítkem, tj. jen prvních 6 číslic). Do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení. Není možná kumulativní platba. V případě zájmu o členství zaškrtněte v přihlašovacím formuláři kolonku ANO. Účet ENTOG CZ: 2501831071/2010

Časté dotazy — ČSOB Penzijní společnost, a

Náměstí T. G. Masaryka 10 534 01 Holice Tel: (+420) 602 473 310, 466 923 060 Fax: (+420) 466 923 06 Číslo účtu: 673783433/0300 Variabilní symbol: rodné číslo Konstantní symbol: 0308 . U platby nezapoměňte uvést rodné číslo jako VS pro správné přiřazení platby. V případě dotazů kontakujte přímo paní Ing. Zuzanu Smoradovou: Tel.: +420 518 321 847, +420 602 77 99 86. FAX: +420 518 321 249. www.zajezdy-albion.cz.

Bankovní spojení Vojenská zdravotní pojišťovna České

Variabilní symbol: rodné číslo nebo evidenční číslo strávníka v databázi ŠJ. Úhradu proveďte vždy, když kredit klesne na částku tří obědů. Inkaso. S bankou je třeba sjednat souhlas s inkasem ve prospěch ŠJ. Požadujeme 1000,- Kč zálohu v hotovosti. Inkaso se provádí doplatkem po skončení měsíce dle skutečného. a) poštovní poukázkou A (na č. účtu 3017104504/0600 u GE MB Praha) adresa: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, konst.s. 379, variabilní symbol rodné číslo nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky)) a ústřižek o zaplacení vlepit na přihlášku na místo k tomu určené Na žádost některých z vás zde uvádíme číslo účtu, na který můžete poslat svůj dar farnosti. Dar nám tedy můžete zaslat na účet: 2100491918/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo či IČO. Jako specifický symbol v této době preferujeme Číslo účtu: 505040761/0100 Variabilní symbol - rodné číslo bez lomítka nebo IČ Specifický symbol - číslo spisu bez lomítka SWIFT: (BIC) KOMBCZPPXXX IBAN: CZ8601000000000505040761 Adresa KB: Nádražní 12, PSČ 730 01 Ostrav Číslo účtu: 19-0000626441/0100, Váš variabilní symbol pro platbu zjistíte zadáním rodného čísla. Upozornění: Každá osoba má svůj samostatný variabilní symbol, který je propojen na její rodné číslo. (př. 4 členná domácnost má 4 unikátní variabilní symboly)

Přinášíme manuál, jak doplatit důchodové a zdravotní

MINI - PŘÍPRAVKA 2017/18 . Klubový příspěvek je hrazen výhradně bezhotovostně na účet číslo: . 115-4984300257/0100 VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo. ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: jméno a příjmení. ČÁSTKA: 500,- Kč na kalendářní pololetí 201 Po zaplacení příspěvku ve výši dle typu zvoleného členství v hotovosti, platební kartou na recepci clubu nebo převodem na účet č. 5017510050/5500, variabilní symbol rodné číslo bez číslic za lomítkem, bude provedena registrace člena v clubu, příp. registrace zájemce jako řádného člena České golfové federace.

Obecné informace Oborová zdravotní pojišťovn

Pozemek o velikosti 538 m2, Dobříň | exekutor-exner

Na jaké číslo účtu se zasílají vklady na stavební spoření

Variabilní symbol: Vaše rodné číslo (bez lomítka) Zpráva pro příjemce: Nové telefonní číslo. Jestliže chcete změnit e-mailovou adresu, zopakujte platbu poplatku za změnu podmínek smlouvy (1 Kč) ze svého osobního účtu a do účelu platby uveďte novou e-mailovou adresu Číslo účtu: 43-1219440267: Kód banky: 0100: Konstantní symbol: 0308 nebo 3558: Variabilní symbol: rodné číslo strávníka, bez mezer, lomítka a nul na začátku (narozeni r. 2000 a dále) Specifický symbol: neuvádí s Prostě na fakturu napíšete své jméno, rodné číslo, vaší adresu, za co peníze fakturujete, a finanční částku (čistá - konečná suma), účet na který se mají peníze zaslat, případně variabilní symbol, pokud jej používáte. Nic víc. Faktura pro nepodnikatele je jen jiný způsob, jak si říci o peníze

Číslo účtu PNHB: 1555 155 / 0300. Variabilní symbol - rodné číslo pacienta. Návštěvy: Na odd. 1 jsou možné po 14 dnech hospitalizace v PNHB, na odd. 5 po týdnu hospitalizace. Na návštěvy mohou pouze osoby blízké ( rodina, přítel ). Osoby nesmí být pod vlivem návykových látek. Návštěvní dny: So, Ne, svátky od 13. nebo 3) bankovním převodem na číslo našeho účtu 4685790217/0100 KB Praha, variabilní symbol = rodné číslo (prvních 6 číslic), specifický symbol - číslo kurzu, minimálně 2 týdny před zahájením kurzu. SLEVA 10 % z ceny kurzu pro držitele ISIC karty. Ubytován A stejná osoba pak hradí i roční poplatek z vlastnictví nemovitosti - při platbě uvede svoje rodné číslo jako variabilní symbol, tedy to stejné jako jste uvedli do formuláře. 5. Poměrové částky. Jestli musíte zaplatit poplatek zpětně nebo jen od nějakého data, platíte poměrové částky. Částku vypočtete jako

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014

číslo účtu: 30015-1244210359/0800. variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka. specifický symbol: třídní fond - 111; družina - 999; kroužky DDM - 555; Pokud do zprávy pro příjemce napíšete jméno a příjmení vašeho dítěte a třídu, kterou navštěvuje, velmi nám usnadníte práci při dohledání nepřipsané platby. Děkujeme Pokud nemá přidělené DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede devět nebo deset číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ číslo: 700215002/0800, variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od pojistné smlouvy, postačuje odeslat tento formulář před uplynutím příslušné lhůty uvedené výše v Poučení. Pojistníkem vynaložené náklady spojené s odstoupením od pojistné smlouvy pojistitel neproplácí Číslo účtu: 482 105 349 / 0800 Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo nebo číslo mob.tel., do poznámky třeba ještě jméno Kdo chce platit hotově, tak se domluv s naším novým pokladníkem Jardou Trojákem, tel. 60529324

Plátci Vojenská zdravotní pojišťovna České republik

Číslo bankovního spojení hal. Částka slovy bez haléřů Rodné číslo Variabilní symbol Konstantní symbol Datum výběru Razítko banky a podpis VÝBĚRNÍ LÍSTEK Podpis(y) VÝČETKA 1000,-2000,-5000,-Jméno a příjmení příjemce hotovosti. Author: Valešová Last modified by Variabilní symbol: rodné číslo. Desetimístné rodné číslo je dělitelné jedenácti beze zbytku, právě když jeho . Rodné číslo občana ( RČ ) je číslicový identifikátor občana České republiky. Ak je desatinný zlomok - číslo sa zaokrúhľuje na najbližšie vyššie alebo nižšie celé číslo podľa toho,

Odpovědi na časté dotazyLyžařské kurzy :: ZdimejIdentifikátory e - Podání - Česká správa sociálního

Jak zaplatit poplatek Složenkou na poště, bezhotovostním převodem: č.ú.: 19-1801731369/0800 variabilní symbol: 1337 specifický symbol: rodné číslo Bližší informace oddělení místních poplatků Palackého 14, 779 11 Olomouc tel.: 588 488 611 - 612 tel.: 588 488 617 - 62 Pro rok 2021 zůstává výše příspěvků stejná jako v roce 2020. V platebním příkazu prosím použijte celé rodné číslo jako variabilní symbol, konstantní symbol 0308, poznámka k platbě ČP 2021. Platit můžete až na 3 roky, v tomto případě prosím upravte poznámku k platbě např. ČP 2021-23 Variabilní symbol se neuvádí (jde o rodné číslo dítěte) z důvodu ochrany dat. Podrobnosti jsou uvedeny v provozním řádu MŠ. OBĚDY DO ŠKOL - Do 30.9.2020 je možné využít projekt MČ Prahy 5 Obědy do škol Variabilní symbol: RODNÉ ČÍSLO / IČO VII. Jednorázové investice do produktů složených z Fondů Generali Invest CEE Trend 3 Produkt Číslo účtu 5170011127/5500 Částka CZK Trend 5 Číslo účtu 5170011135/5500 Částka CZK Trend 8 Číslo účtu 5170011143/5500 Částka CZK V ar i b lnísym o:R ODNÉ ČÍSL /

ČÍSLO ÚČTU. 2662100237 / 0100, při platbě, použít jako variabilní symbol (VS) rodné číslo člena klubu Variabilní symbol číslované smlouvy číslo Smlouvy nečíslované smlouvy rodné číslo Specifický symbol jednorázová investice na základě Písemného pokynu specifický symbol se neuvádí jednorázová investice bez Písemného pokynu do jednoho Investičního nástroje (Pokyn platbou) číselná část ISIN **) kódu vybranéh Bankovní spojení pro účely oddlužení je: číslo účtu: 3334444000, kód banky: 5500, variabilní symbol: rodné číslo dlužníka, do zprávy pro příjemce prosím uvést jméno a příjmení dlužníka číslo účtu o.s : 2600684193/2010. variabilní symbol : RODNÉ ČÍSLO NEBO ID HRÁČE. POZNÁMKA PRO PŘÍJEMCE: JMÉNO A PŘÍJMENÍ HRÁČE (NUTNÉ PRO KONTROLU PLATEB

Účet číslo: 0387219399/0800 Konstatntní symbol:0378 Variabilní symbol:33 Specifický symbol: rodné číslo žáka Poznámka: jméno, příjmení a třída žáka Částka: 750 Kč na pololetí. Platba školní družiny na 1. polovinu roku 2020/21. 1.) nový žák v ŠD platí 750 Kč. 1) NEVYUŽITÝ POPLATEK ZA ŠD ZA 2 ČP nemusíte platit jen v hotovosti na OMS, ale můžete využít jednodušší a rychlejší varianty a platit přímo na náš účet č. 1622147319/0800, jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom dokázali platbu správně přiřadit

Číslo účtu: 247420189/0300 Variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka (vzor: 9203211875) Zpráva pro příjemce: jméno příjmení. Přihlášku ke stažení pro akreditované kurzy naleznete zde. Přihlášku k elektronickému vyplnění, naleznete zde Variabilní symbol: Vaše rodné číslo (bez lomítka) Účel platby (zpráva pro příjemce): Vaše rodné číslo. Pozor: Jestliže nezadáte správně Variabilní symbol nebo Účel platby , Vaše platba nebude identifikována a zaúčtována. Bankovní účty www.express-credit.cz pro splacení Jako variabilní symbol uveďte prosím své rodné číslo a do textu vaše jméno. Faktury pro firmy po dohodě Platba v hotovosti: Přímo na recepci ve studiu. Možnost zakoupení DÁRKOVÉHO POUKAZU ukázka zde. Provozní a storno podmínky zde . Provozní řád PILATES STUDIA zd účty k platbám . platba příspěvku do fondu SRPŠ pro SPŠG. příspěvek 1 200 Kč do fondu Spolku rodičů a přátel školy platí pro žáky střední školy,. číslo účtu: 1934021379/0800 variabilní symbol: rodné číslo (bez údajů za lomítkem

Formuláře zdarma - pošta, úřady, instituce

variabilní symbol: rodné číslo dítěte. kód banky: 2010 (bankovní ústav: Fio banka) IČO: 00562335. Martina Poláková - vedoucí oddílu e-mail: martinapolakova55@seznam.cz telefon: +420 605 244 86 Výše příspěvku: 1 000,- Kč Číslo účtu: 107-3168400247/0100 Variabilní symbol: rodné číslo Specifický symbol: 908 (přiřazení platby ke KLL Variabilní symbol = rodné číslo CVIČENCE. Specifický symbol = 0301 (kód oddílu atletiky pro všechny skupiny bez rozdílu) Popis / poznámka = jméno a příjmení CVIČENCE . PRO PLATBU JE DŮLEŽITÉ, ŽE 1 OSOBA = 1 PLATBA (členské příspěvky + oddílové) - jen tak dokážeme přiřadit Vaši platbu správně

Družina | Základní škola Otokara Březiny, Jihlava

Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo bez lomítka. Pro zasílání finančních prostředků na depozitivní účet použijte číslo účtu 107-8413160287/0100. Jako variabilní symbol uveďte rovněž rodné číslo bez lomítka. Uvedený postup zavádíme z preventivních důvodů nákazy koronavirem Číslo účtu: 153149586/0300, ČSOB Hradec Králové, variabilní symbol: 6666, specifický symbol: rodné číslo. Pokud uchazeč vyžaduje daňový doklad o zaplacení rigorózního řízení, je nutné sdělit tuto skutečnost na ekonomické oddělení (před platbou!) Konstantní symbol pro platbu v hotovosti je 1379, při platbě převodem pak 0138, variabilní symbol je Evidenční číslo strávníka. To se skládá se ze skupiny čísel, první dvojice čísel je pořadové číslo naší školy v rámci škol v Hradci Králové - vždy číslo 11, další dvojice číslic je u dětí rok zahájení. Číslo bankovního účtu: 27-2041020277/0100; Variabilní symbol: rodné číslo studenta; Mistrovská škola floristiky s.r.o. Černilovská 7 500 03 Hradec Králové IČ: 25254821 Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10380, datum zápisu 30.7.1996

 • Kamenný obklad za kuchynskou linkou.
 • Vw multivan t6.
 • Jak pouzivat sonicky kartacek.
 • Pekarstvi hlucin.
 • Philips fc6402/01 powerpro aqua.
 • Futsal sparta soupiska.
 • Praktický lékař kopřivnice therapon.
 • Zilina zpravy.
 • Penzim.
 • Brokolice draslík.
 • Carmen metropolitan opera.
 • Bílé tělísko.
 • Phone sd card corrupted.
 • Kmotr.
 • 7 62x54r cena.
 • Orel bělohlavý anglicky.
 • Mezquita cordoba.
 • Kapela na svatbu plzensky kraj.
 • Středoškolské vzdělání zkratka.
 • Icloud lock check.
 • Stolička na naklepávání kosy.
 • Dům v temnotách.
 • Keratitida.
 • Meralgia paresthetica co to je.
 • Tvorba brožury.
 • Mezosféra.
 • Boxerské údery křížovka.
 • Koncerty zlín.
 • Master bartender 2019.
 • Audioknihy mp3 ke stažení zdarma.
 • Pepovy letenky.
 • Mincovní zámek.
 • Řeka connecticut.
 • Největší tanker.
 • Sk jihlava florbal.
 • Moma tricka.
 • Kondor havranovitý.
 • Zadní strana stehen cviky.
 • Budovatelské strategie android 2017.
 • Krehké muffiny.
 • Bazos kocarky ostrava.